Brain breaks engagerer elever på Halgård Skole

Elever og lærere på Halgård Skole i Holstebro glæder sig over at være en del af pilotprojektet ”Trivsel og bevægelse i skolen”, der arbejder på at øge børnenes trivsel.
Kan bevægelse i skolen øge unges trivsel? Det forsøger et forskningsprojekt at få svar på. Foto: Scanpix

Kan bevægelse i skolen øge unges trivsel? Det forsøger et forskningsprojekt at få svar på. Foto: Scanpix

Af Daniel Nøjsen Fallah

Halvdelen af en folkeskoleklasse står i en rundskreds. De leger ”tæl til ti”, hvor kun én elev må sige det næste tal. Siger to elever tallet på samme tid, skal gruppen starte forfra. Det er én af mange brain breaks-øvelser, som elever på Halgård Skole i Holstebro udøver hver dag i undervisningen. De er en del af af pilotprojektet ”Trivsel og bevægelse i skolen”. Og det med succes.

Det er Syddansk Universitet, der er i spidsen for forskningsprojektet med støtte fra TrygFonden. Projektets formål er at undersøge, om mere bevægelse øger børn og unges trivsel. Projektet indeholder tre elementer, som Halgård Skole har implementeret i deres hverdag; anderledes idrætsundervisning, aktive frikvarterer og brain breaks. Elementer som Halgård Skole er begejstret for.

”Vi får meget positiv respons fra både fra lærere og elever. Særligt på de aktive frikvarterer og brain breaks,” siger Minna Kristensen, viceskoleleder på Halgård Skole.

Engagerede elever
I fredags havde skolen deres tredje temadag, der er en del af projektet, hvor der er workshops i løbet af året. Her deler ledere og skolen idéer til aktive frikvarterer og sjove brain breaks-øvelser. Her oplevede skolen engagerede elever fra 4.-5. og 6. klasse.

”Det var tydeligt, at det er noget, der virker for eleverne. De kom selv med mange forslag til brain breaks-øvelser og virkede meget engagerede i projektet. Og hvis lærerne glemmer det i undervisningen, efterspørger eleverne det hurtigt,” siger Minna Kristensen.

Viceskolelederen på Halgård Skole, Minna Kristensen, fortæller også, at de efter projektets afslutning, fortsat vil benytte sig af de aktive frikvarterer og brain breaks-øvelserne.

Udfordringerne skal løses
Holdet bag projektet melder også om mange positive reaktioner fra skolerne. De mødes jævnligt med forsøgsskolerne og deltager derudover også i de forskellige workshops for at komme i kontakt med lærerne og eleverne.

Der er dog også visse udfordringer, som de håber kan løses bedre i den sidste del af forsøgsprojektet.

”Vi skal blive bedre til at komme med konkrete handlingsforslag til lærerne. Vi skal også gøre endnu mere for, at vi styrker dialogen skolerne imellem,” siger medarbejder og ansvarlig for procesevaluering ved projektet, Anne-Didde Holt, der samtidig håber på, at elementer fra projektet vil leve videre ude på skolerne.