Udstillingsprojekt får begrænset støtte

Holstebro Kommune bevilger ikke den støtte, Holstebro Kunstmuseum har søgt til udstillingsprojektet VÆREN VÆRKET VERDEN. Alligevel er museumsinspektør Anders Gaardboe Jensen optimistisk.

Leif Brøgger (v) Holstebro

Formand for Udvalget for Kultur og Fritid, Leif Brøgger (V), støtter op om udstillingsprojektet VÆREN VÆRKET VERDEN, selvom projektet ikke fik det beløb, der var søgt om. Foto: Liv Østerstrand Rasmussen

Af Liv Østerstrand Rasmussen

I efteråret 2016 vil Holstebro Kunstmuseum satse på et stort udstillingsprojekt under navnet VÆREN VÆRKET VERDEN. På vegne af museet har museumsinspektør Anders Gaardboe Jensen og de to kunstnere, der skal realisere projektet, søgt et tilskud på 92.900 kroner hos Holstebro Kommune, men kommunen vil kun bevilge lidt over halvdelen.

Udstillingsprojektet sker i anledningen af 50-året for Kulturmodel Holstebro og er et projekt, der skal involvere borgerne i fortællingen om kunsten i Holstebro. Projektet vil bestå af flere dele, blandt andet kunstinstallationer, hvor alle sanser bliver inddraget.

Anders Gaardboe Jensen siger, at tilskuddet fra kommunen er vigtigt for projektet, men understreger, at kommunens mindre støtte ikke nødvendigvis betyder, at dele af udstillingen må fravælges.

”Vi er kommet et godt stykke vej med finansieringen. Det er en særlig udstilling, og vi regner med at nå målet for budgettet på trods af, at vi ikke får hele beløbet fra kommunen,” siger Anders Gaardboe Jensen.

Kommunen bakker op
Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid, Leif Brøgger (V), mener ikke, at et mindre beløb er lig med mangel på støtte til projektet.

”Med 50.000 støtter vi op om projektet og kulturmodellen. Det er et projekt, der markerer flere vigtige jubilæer og peger samtidig ind i fremtiden,” siger Leif Brøgger.

Med et mindre tilskud fra kommunen er Holstebro Kunstmuseum nødt til at udvide kredsen for de fonde, der forhåbentlig vil støtte projektet.

”Vi søger støtte hos Statens Kunstfond og andre kulturelle fonde. Det er svært at forudsige, hvordan det kommer til at se ud, men vi skaber os en fornemmelse undervejs,” siger Anders Gaardboe Jensen.

Borgerne og historien som centrum
Det er historiefortæller Ingrid Hvass og billedkunstner Sophie Hjerl, der skal stå for selve udstillingen, der får sit hjerte i Færch Fløjen på Holstebro Kunstmuseum. Med fokus på kulturmøder vil de sammen vil inddrage borgerne og omegnen omkring Holstebro i deres kunst.

”Projektet indebærer flere borgernære dimensioner, og borgerne er en bærende del af præsentationen og formidlingen af projektet,” siger museumsinspektør Anders Gaardboe Jensen.

Ifølge Anders Gaardboe Jensen vil udstillingens historiske del især være for de lidt ældre, der kan genkende historien. Alligevel vil udstillingen også være for børn og unge, der blandt andet kan komme til workshops i efterårsferien.