Tryghedsambassadør nomineret til Den Kriminalpræventive Pris

Midt- og Vestjyllands Politi har med sit projekt, Tryghedsambassadør, sat ind for at styrke trygheden blandt borgerne i kredsen. Projektet er i dag blevet nomineret til Den Kriminalpræventive Pris 2016.
I Holstebro holder en af tryghedsambassadørerne til i Holstebro Handelsstadsforening.

I Holstebro holder en af tryghedsambassadørerne til i Holstebro Handelsstandsforening. Foto: Julie Mosegaard Jensen.

Af Julie Mosegaard Jensen

Et projekt af Midt- og Vestjyllands Politi skal ryste borgerne og politiet tættere sammen. Her skal civile tryghedsambassadører gøre afstanden til ordensmagten kortere og styrke trygheden blandt borgerne. Projektet er i dag blevet nomineret til Den Kriminalpræventive Pris 2016.

I projektet samarbejder politikredsen med en række civile tryghedsambassadører fra syv lokalstationer i kredsen. Fælles for disse ambassadører er, at de alle har en nøgleposition og rækkevidde i deres lokalsamfund. Det kan være alt fra købmænd til idrætsforeninger, der via deres netværk kan agere talerør mellem borgerne og politiet.

”Kernen i projektet er at skabe et netværk med en tættere dialog, sparring og vidensudveksling,” siger Ane Friis, der er sociolog og projektleder for tryghedsambassadørerne i Midt- og Vestjyllands Politi. Hun fremhæver, at høj tryghed blandt borgerne er målet med projektet.

Og det synes at virke. Tal fra Dansk Politi viser, at 89,8 procent af borgerne i Midt- og Vestjylland føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag.

Hurtigt ud i Holstebro Kommune
Netværket af tryghedsambassadører er også nået til Holstebro Kommune, hvor der er ambassadører i Vinderup, Ulfborg og Holstebro. Her er projektet også med til at lette det forebyggende politiarbejde.

Ane Friis påpeger, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem kriminalitet, der bliver anmeldt, og det, der kan skabe utryghed blandt borgerne. Det er særligt her, projektet er vigtigt.

”I Holstebro har der tidligere været problemer med tricktyverier og falske indsamlere. Her gik vores ambassadører hurtigt ud og advarede hele netværket,” forklarer hun.

Anerkendelsen er vigtig
Prisen overrækkes af justitsministeren den 14. april 2016 på Den Kriminalpræventive Dag i Odense Congress Center. Her er i alt fire projekter nomineret, der alle handler om at skabe tryghed i lokalområder.

Foruden den store ære er der en pengepræmie på 50.000 kroner til det vindende projekt. I Midt- og Vestjyllands Politi har man endnu ikke øremærket pengene, hvis projektet vinder, udover at de skal gå til at styrke projektet. Men Ida Friis forsikrer, at anerkendelsen af projektet er vigtig.

”Nomineringen er et bevis på, at vi har fat i det rigtige med netværk og borgerinvolvering. Det er en vigtig lære for det fremadrettede politiarbejde,” siger Ane Friis.