Mangler hos private børnepassere overses

Antallet af børn i kommunale institutioner i Holstebro Kommune er faldet siden 2007. Pædagogisk sektorleder hos FOA mener, at de private institutioner er problematiske.
Sociale færdigheder er vigtigt for et barns fremtidige færden.

Sociale færdigheder er vigtigt for et barns fremtidige færden. Foto: Anders Sass Meyer

Af Anders Sass Meyer

Siden 2007, hvor VK-regeringen pålagde kommunerne at give et tilskud til familier med børn i private institutioner, har mere end en tredjedel af de kommunale børnepassere i Holstebro Kommune måttet lukke ned. Selvom danskerne får færre børn i dag end tidligere, har private børnepassere lige så mange børn som altid.

Dorthe Pia Hansen, pædagogisk sektorleder hos FOA, mener, at der følger mange problemer med de private institutioner. Kommunen sætter ikke nær så mange krav til dem som hos kommunale børnepassere. Blandt andet er læreplaner kun en anbefaling hos de private, så der tjekkes ikke, om børnene har alderspassende sprogfærdigheder, sociale kompetencer eller motorik.

”Risikoen for at børn med problemer overses eller bare ignoreres er der. Desuden er forældrene kunder i den privates butik, og man siger ikke til kunder, at de ikke lever op til deres rolle som forældre, så de er ofte også uvidende om eventuelle særlige behov,” siger Dorthe Pia Hansen.

Ret til frit valg
Ali Al Maanaki, som er medlem af udvalget for Børn og Unge i Holstebro Kommune, er enig i, at den stigende interesse for private børnepassere kræver en ændring i reglerne for det private marked. Ifølge ham bør der stilles krav og klare regler for, hvad man som institution skal hjælpe børnene med at lære.

Men samtidig mener han, at det er vigtigt, at forældrene har frihed til at vælge mellem kommunal og privat børnepasning, og her er Dorthe Pia Hansen meget uenig.

”Jeg mener, man skal lovgive, så børn skal passes i det kommunale regi. Vi kan ikke have private børnepassere, det skal ikke være en mulighed,” siger hun.

Forskellige børn kræver forskellig børnepasning
Læreplaner kan være mange ting ifølge Helle Nørsøller, der er uddannet pædagog og børnepasser. Hun mener, at bordskik eller at sige ”tak for mad” også er en vigtig del af et barns dannelse, og at de private institutioner kan have lettere ved at hjælpe børn til at forstå disse ting. For der er stor forskel på børn. Af denne årsag er hun enig med Ali Al Maanaki.

”Det er vigtigt, at der er noget diversitet i børnepasningsmulighederne. Forældrene skal selv have lov at vælge det sted, der passer til deres barn,” siger hun.