Holstebrogensere bliver i folkekirken

I Holstebro Kommune er det 13 procent af befolkningen, der ikke er medlem af folkekirken. Det er væsentligt færre end på landsplan, hvor hver femte ikke er medlem.

Af Anna Østergaard Bjørn

Nye tal fra Danmarks Statistik viser ikke blot, at der er færre medlemmer af den danske folkekirke i dag, end der var for bare 5 år siden. Der er også store regionale forskelle. I Region Midtjylland er der langt større tilknytning til folkekirken, end der er i Region Hovedstaden.

Generelt er det gået ned ad bakke for folkekirken de sidste fem år. Flere melder sig ud og betaler dermed ikke den kirkeskat, som kirken lever af. Denne udvikling er dog mindre fremskreden i Holstebro Kommune. Og det er der flere grunde til.

Ifølge Bo Kristian Holm, der er lektor i teologi på Aarhus Universitet, kan det skyldes, at religion i det hele taget står stærkere, når det er i forbindelse med andre sociale sammenhænge i lokalsamfundet. Og netop det er der masser af i Holstebro.

Kirken skal spille en aktiv rolle
”Der er ikke bare dåb, men også babysalme sang, legestue, mini-konfirmandundervisning og almindelig konfirmandundervisning. Det helt centrale i den danske folkekirke er faktisk, den kontakt, der er mellem præsten og de unge,” siger Niels Arne Christensen, sognepræst og provst i Holstebro.

Han påpeger også, at en af grundene til den store forskel mellem regionerne kan skyldes, at man i Holstebro lever på en mere traditionel måde, end man gør i hovedstaden. I områderne omkring Holstebro har man også fra kirkens side gjort en ekstra indsats for at fastholde medlemmerne.

”Det er vigtigt, at vi ikke bare læner os tilbage, men spiller en aktiv rolle i de forhold og forandringer, som samfundet oplever. Vi har taget en række tiltag på provsti-området og bevilliget tre ekstra sognemedhjælpere i de vækstsogne lige i nærheden af Holstebro,” siger han.

 

Kirkeskatten ligger i dag 0,88% af ens indkomst. I 2015 forventes det, at medlemmerne af den danske folkekirke tilsammen har betalt 6,4 mia. kr. i kirkeskat.