Farlig trafikstøj flytter ikke ægtepar

Trafikstøj er så generende, at det kan få alvorlige fysiske konsekvenser. Alligevel vil Jette og Knud Kalsgaard ikke flytte fra fødegården.
Knud Kalsgaard foran marken, hvor Holstebromotorvejen skal stå færdig i 2018. Foto: Katrine Seier

Knud Kalsgaard foran marken, hvor Holstebromotorvejen skal stå færdig i 2018. Det grønne flag markerer motorvejens yderste vognbane. Foto: Katrine Seier

Af Katrine Seier

Knud Kalsgaard kigger ud over markerne på det sted, hvor den nye motorvej mellem Holstebro og Herning kommer til at ligge. Det er under 100 meter fra Jette og Knud Kalsgaards gård i Mejrup udenfor Holstebro.

Gården har tilhørt Knud Kalsgaards familie i otte generationer, og det er her, han er født og opvokset. Selvom motorstøj er mere generende end hidtil antaget, vil ægteparret ikke flytte væk fra gården. For det giver dem livskvalitet at bo her.

Alternativet er ikke attraktivt
Studier fra Kræftens Bekæmpelse viser, at trafikstøj er årsag til flere dødsfald årligt.

”Omkring 300 ekstra tilfælde af blodpropper i hjertet skyldes vejtrafikstøjen og omkring 600 tilfælde af slagtilfælde skyldes udsættelse for vejtrafikstøj i Danmark årligt,” siger Mette Sørensen, seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse.

Det bekymrer Jette og Knud Kalsgaard, at der kan være så store følger ved at bo tæt på en motorvej. Men ægteparret har svært ved at se et alternativ.

”Larmen er jo en stor stressfaktor, og det er jo forfærdeligt, at der er øget risiko for blodpropper og slagtilfælde. Men hvis vi skulle flytte, ville vi så overhovedet kunne falde til det nye sted?” siger Jette Kalsgaard.

Et spørgsmål om tilvænning
Hos Jette og Knud Kalsgaard er det anslåede støjniveau lidt over Vejdirektoratets grænse på 58 dB, og derfor har de mulighed for at få erstatning for hele grunden. Men det er ikke noget, ægteparret vil benytte sig af.

”Når man bor på landet, er det jo for at få ro. Men jeg tror, at vi vil vænne os til støjen,” siger gårdejer Knud Kalsgaard.

For 15 år siden blev der opført vindmøller tæt på gården, og det har generet parret mindre, end de regnede med. De vænnede sig hurtigt til støjen. Men de mener, at det vil blive anderledes med motorvejen. For det er en støj, der, ifølge Jette Kalsgaard, går lige ind i hovedet.

“Selvfølgelig er Holstebromotorvejen en nødvendighed, men hvorfor er det ikke nogle andre, der bliver generet af den?” siger Jette Kalsgaard.

Skærme skal mindske støj
Hos Vejdirektoratet har man besluttet at sætte støjskærme på to strækninger ved motorvejen. Den ene ved Ljørring og den anden ved Sinning. Dette hjælper imidlertid ikke Jette og Knud Kalsgaard, da støjskærmene kun bliver sat op ved bymæssig bebyggelse.

Hvis ens hus ligger over grænseværdien for støj, som tilfældet er hos ægteparret Kalsgaard, er der to andre muligheder. Den ene mulighed er at få erstatning for hele grunden, men hvis man ikke har lyst til det, kan man få tilskud til facadeisolering.